top of page

Samtykkeerklæring og brukervilkår

Kontaktinformasjon

Disse retningslinjene gjelder for trimmingen som blir registrert ved bruk av nettstedet www.avantasaktiv.no og avantasaktiv.com, samt den tilhørende appen ”Avantas Aktiv”.

Din arbeidsgiver er behandlingsansvarlig for personopplysningene Avantas Aktiv samler inn og behandler for å kunne tilby vårt motivasjonsprogram. Se din arbeidsgivers personvernerklæring for kontaktinformasjon, kontaktinformasjon til personvernombud og utfyllende informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles.

1. Formål med behandlingen

I samarbeid med din arbeidsgiver tilbyr vi deg å delta i et program som motiverer til fysisk aktivitet, samt styrker miljøet på arbeidsplassen gjennom fokus på lagarbeid. Programmet er basert på at du trimmer eller trener akkurat som du ønsker, og rapporterer dette inn i Avantas Aktiv-dagboka eller -appen. Der regnes aktiviteten din om til poeng, som du scorer på vegne av laget du tilhører.

Anonymiserte data om generelt aktivitetsnivå blant ansatte i virksomheten, samt stillingen i lagkonkurransen, brukes av arbeidsgiver for å synliggjøre prosjektet internt i virksomheten. I tillegg til at man scorer poeng for laget, inneholder dagboka også en del funksjonalitet som gjør det motiverende for deg å holde deg i aktivitet, og å følge med på din egen aktivitet og utvikling.

2. Behandlingsgrunnlag

Bruk av tjenesten er frivillig og dine personopplysninger vil kun bli behandlet dersom du har samtykket til dette. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

3. Hvilke personopplysninger behandles?

Vi samler inn disse personopplysningene:

 • Epostadresse

 • Telefonnummer

 • Navn

 • Alder (tidligere fødselsdato)

 • Kjønn

 • Bilde (frivillig)

For en enkelt treningsøkt samler vi inn:

 • Type aktivitet (f.eks. gange, sykling, svømming osv)

 • Varighet på økten

Hvis du ønsker, kan du frivillig registrere:

 • Distanse

 • Egenvurdering av økten

 • Intensitet

 • Kommentar

 

For aktiviteter logget med vår app kan du også velge at følgende informasjon skal samles inn:

 • Distanse

 • Gjennomsnittshastighet

 • Maks hastighet

 • Høydemeter

 • Tidspunkt for gjennomføring

For at disse opplysningene skal samles inn må du aktivere innhenting av disse i appen.

Vi gjør oppmerksom på at disse opplysningene til sammen kan betegnes som særlige kategorier av personopplysninger i form av helseopplysninger.

4. Behandling av personopplysninger

Når du logger en treningsøkt vil du få en poengsum basert på din aktivitet. Poengsummen du får for en gitt aktivitet baseres på fire faktorer: Type aktivitet, varighet, din alder og din nivåklasse. Poengsummen vil være synlig for den eller de som er ansvarlig for motivasjonsprogrammet hos din arbeidsgiver.

Nivåklassen er en bakgrunnsprofil du får ved å svare på 8 påstander knyttet til fysisk aktivitet første gang du registrerer deg. Ingen av svarene lagres, men snittverdien av de 8 svarene brukes til å plassere deg i en av tre nivåklasser: Mosjonist, entusiast eller aktiv. Nivåklassen er kun synlig for deg selv, og du kan du selv endre den når du måtte ønske det.

Innad i det laget du tilhører vil følgende informasjon vil være synlig for andre brukere som tilhører samme lag som deg:

 • Fornavn og etternavn

 • Akkumulert poengsum per måned, med maksgrense på 1000 poeng.

Se brukerveiledning som ligger under FAQ-fanen i dagboka og appen for mer informasjon om hva tjenesten innebærer og hvordan denne fungerer.

Anonymiserte aktivitetsdata kan brukes av Avantas Aktiv i forbindelse med analyser, forskning og produktforbedring. Slike data vil ikke inneholde noen personopplysninger som kan spores tilbake til en enkeltperson.

5. Sosiale funksjoner

Dersom du ønsker det, kan du velge å ha en åpen profil i appen. Det innebærer at navnet ditt og bildet ditt (dersom du har registrert bilde), blir synlig for andre brukere av appen, som kan invitere deg inn i private lag. Du kan også selv søke opp et privat lag og be om få tilhøre dette laget.

De andre lagmedlemmene i slike lag vil si ditt navn (og bilde dersom du har registrert dette), og dine aktivitetspoeng per måned.

Delingsfunksjonaliteten er frivillig og må aktiveres av deg som bruker.

Appen inneholder en chat-funksjon der du kan kommuniser med andre medlemmer i et lag. Meldinger som deles i chatten er kun synlig for de som tilhører det aktuelle laget.

6. Hvordan samles data inn?

Innsamlingen kan skje på tre måter:

 1. Ved at brukeren selv rapporterer inn manuelt på www.avantasaktiv.no, www.avantisaktiv.com eller med appen

 2. Ved live logging med appen

 3. Ved synkronisering av data fra en tredjepart

Ingen data synkroniseres fra Avantas til tredjepart. Data som er lagret hos tredjepart er underlagt tredjepartsleverandørens egne retningslinjer for personvern.

7. Sikkerhetsrutiner

Avantas Aktiv har rutiner for å varsle din arbeidsgiver som behandlingsansvarlig dersom det avdekkes sikkerhetsbrudd som kan ha konsekvenser for personopplysninger.

8. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg, samt at disse rettes, slettes, at behandlingen begrenses, protestere mot behandlingen, dataportabilitet og å klage til Datatilsynet dersom du mener behandlingen av dine personopplysninger skjer urettmessig. Du har videre rett til å trekke ditt samtykke til behandlingen tilbake.

Vi gjør oppmerksom på at rettighetene ikke er uforbeholdne. Se din arbeidsgivers personvernerklæring for mer informasjon om hvordan du kan gå fram for å gjøre dine rettigheter gjeldende.

9. Sletting av data

Alle opplysninger om fysisk aktivitet kan korrigeres og slettes av brukeren selv. Personopplysninger kan når som helst korrigeres av brukeren selv. Brukeren har til enhver tid rett til å avslutte sin brukerkonto på www.avantasaktiv.no og få alle sine personopplysninger slettet.

10. Utlevering av personopplysninger til underleverandører og tredjeparter

Avantas Aktiv sin ansvarlige underdatabehandler er Bennett Reklamebyrå AS. Alle innsamlede data lagres i Microsoft Azure, og er sikret med kryptering og tre brannmurer.

Avantas Aktiv utleverer ikke personopplysninger til andre tredjeparter.

Avantas Aktiv behandler eller lagrer ikke personopplysninger utenfor EU.

11. Bruk av data til markedsføring

Avantas Aktiv benytter ikke personopplysninger til markedsføring.

bottom of page